Wyniki Konkursu o życiu i twórczości Witolda Lutosławskiego

 

Dnia 5.12.2013 r. odbył się szkolny Konkurs o życiu i twórczości Witolda Lutosławskiego, z okazji 100 rocznicy urodzin tegoż kompozytora. Do konkursu przystąpiły 4 drużyny z klas: III cykl 4-letni, IV cykl 4-letni, V cykl 6-letni, VI cykl 6-letni. Uczniowie wybierali po 7 pytań teoretycznych oraz 2 przykłady słuchowe. Konkurs oceniało jury w składzie: przewodniczący Pan dyrektor Sebastian Szuman oraz członkowie: Pani Joanna Ilisińska i Pani Wanda Walenczak. Pan dyrektor wprowadził lekką atmosferę, na bieżąco modyfikował formułę pytań i odpowiedzi (zwłaszcza w dogrywkach). Konkurs prowadziła Pani Bogna Wosińska . Dopisała publiczność, którą stanowili uczniowie szkoły. Niektórzy skandowali przygotowane okrzyki, żeby dopingować swoje drużyny. Grupy zbierały punkty wkładając cukierki do szklanych naczyń. Za każdą dobrą odpowiedź uzyskiwano 2 punkty, czyli 2 cukierki Jury po przeliczeniu cukierkowych punktów przyznało:

 

1 miejsce dla zespołu kl. IV c. 4-letniego

2 miejsce dla kl. V c. 6-letniego

3 miejsce dla kl. III c. 4-letniego

wyróżnienie dla klasy VI c. 6-letniego

 

Na koniec jury wręczyło nagrody książkowe i dyplomy. Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem uczniów szkoły, panowała miła atmosfera. Potem była mała sesja zdjęciowa, gratulacje i ogólna radość . Zapraszamy w przyszłym roku na konkurs poświęcony. . . może patronowi naszej szkoły.

                                                                                   

                                                                                                      Bogna Wosińska