PSM I stopnia w Kartuzach


 

   Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kartuzach została powołana do życia zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1 czerwca 1971 roku. W 1979 roku szkoła otrzymała imię wielkiego Polaka i muzyka - Ignacego Jana Paderewskiego. Pierwszą siedzibą szkoły był zabytkowy budynek przy ulicy Dworcowej 1. W maju 1990 roku szkoła przeprowadziła się z budynku przy ulicy Dworcowej 1 do gmachu po byłym Komitecie PZPR przy ulicy dr. A. Majkowskiego 5 w Kartuzach. Dzięki temu warunki szkoły zmieniły się radykalnie. Szkoła dysponuje 12 salami do zajęć indywidualnych, 2 salami do zajęć zbiorowych i salą koncertową.

    Szkoła jest placówką kształcenia artystycznego w kierunku muzycznym na poziomie stopnia podstawowego. Zadaniem szkoły jest rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży, przygotowanie uczniów do zawodowego kształcenia muzycznego oraz do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym. Szkoła posiada charakter umuzykalniający, ale jednocześnie stanowi niezbędny etap zawodowej edukacji muzycznej. Ponadto spełnia funkcje związane z upowszechnianiem muzyki w środowisku. Nauczanie prowadzone jest w oparciu o dwa cykle (sześcioletni i czteroletni) w następujących specjalnościach: fortepian, akordeon, flet, klarnet, gitara, skrzypce, altówka, trąbka, perkusja, sakshorn. Podstawą edukacji muzycznej jest nauka gry na instrumencie głównym i dodatkowym oraz zajęcia z przedmiotów ogólnomuzycznych, takich jak: kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, chór, orkiestra i zespoły instrumentalne. Trzonem szkoły jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna składająca się z 14 nauczycieli z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym.

     Ogółem co roku do szkoły uczęszcza około 120 uczniów. Część absolwentów naszej szkoły uczęszcza do szkoły średniej i wyższej o profilu muzycznym. Absolwenci kartuskiej szkoły muzycznej I stopnia odznaczają się rozbudowaną wrażliwością muzyczną, zamiłowaniem do czynnego uprawiania i słuchania muzyki, a także wiedzą pozwalającą na świadome korzystanie z dorobku kultury muzycznej. Posiadają umiejętności gry na instrumentach stanowiących główny i dodatkowy przedmiot nauczania, umiejętność gry w zespole instrumentalnym i śpiewu w chórze, podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o muzyce. Najzdolniejsi uczniowie biorą udział w przeglądach, przesłuchaniach i konkursach. Chlubą szkoły są zdobyte przez nich nagrody i wyróżnienia.

    Poza pracą dydaktyczną prowadzona jest działalność koncertowa uczniów i nauczycieli. Organizowane są koncerty okolicznościowe, popisy najlepszych uczniów,audycje umuzykalniające dla młodzieży szkolnej. Od 1985 roku szkoła jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego dla uczniów szkół muzycznych I stopnia. Jest to impreza cykliczna odbywająca się co 3 lata. Ogółem odbyło się siedem konkursów. Organizując te konkursy popularyzujemy twórczość I. J. Paderewskiego, ponieważ w regulaminie konkursu obowiązkowo należy wykonać jeden z utworów I. J. Paderewskiego.

     Od 1993 roku szkoła organizuje Kartuskie Spotkania Chórów Szkół Muzycznych I stopnia województwa pomorskiego, które odbywają się co 2 lata. Mają one na celu rozśpiewanie dzieci i młodzieży. Są również konfrontacją poziomu, mobilizują do dalszej pracy zarówno drygentów jak i uczniów. Co roku odbywa się w szkole Regionalny Konkurs Młodego Gitarzysty. Od wielu lat szkoła organizuje koncerty monograficzne poświęcone różnym kompozytorom. F. Rybickiemu, J. S. Bachowi, E. Griegowi, L. van Beethovenowi, F. Chopinowi. Koncerty te cieszą się ogromną popularnością wśród uczniów i publiczności. Uczniowie chętnie biorą w nich udział wczuwając się w daną epokę, co rozwija ich muzykalność i wrażliwość. Dla uczniów szkół oświatowych Gminy Kartuzy od 2 lat szkoła organizuje konkursy wiedzy na temat życia i twórczości różnych kompozytorów. Co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia odbywają się koncerty kolęd, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród publiczności. Szkoła zaprasza również znanych artystów na koncerty pełniąc rolę "Małej filharmonii". W szkole koncertowali znani artyści: Regina Smendzianka. duet akordeonowy - Z. Koźlik i K. Olczak, pianiści - K. Popowa-Zydroń, P. Rydel. Jesteśmy atrakcyjną i poszukiwaną szkołą dla tych, którzy chcą rozwijać swe zainteresowania muzyczne i kształcić umiejętności wykonawcze.

     Na mapie kulturalnej Kartuz szkoła ma swoje wypracowane miejsce.