IGNACY JAN PADEREWSKI

1860 - 1941

 

 

WIRTUOZ, PROF. KONSERWATORIUM WARSZAWSKIEGO
WIELKIE SUKCESY W WIELU STOLICACH ŚWIATA
ZYSKAŁ SŁAWĘ JEDNEGO Z NAJWYBITNIEJSZYCH PIANISTÓW
DOKTOR H. C. UNIWERSYTETÓW POLSKICH I OBCYCH
TWÓRCA OPERY "MANRU"
KOMPOZYTOR, WSPÓŁREDAKTOR "DZIEŁ WSZYSTKICH" CHOPINA
FUNDATOR POMNIKA GRUNWALDZKIEGO W KRAKOWIE
PREMIER I MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH W LATACH 1919 - 1921
DELEGAT POLSKI PRZY LIDZE NARODÓW"Uwielbiam muzykę ale jeszcze bardziej kocham swoją ojczyznę"
                                                                      I. J. Paderewski