WYNIKI XIII POMORSKICH SPOTKAŃ CHÓRÓW

23 maja 2018 roku

Akademia Muzyczna w Gdańsku

 

- PSM I st. Wejherowo - GRAND PRIX ( nagroda Marszałka Województwa       

  Pomorskiego) oraz NAGRODA SPECJALNA za najlepszy akompaniament

- PSM I st. Słupsk - ZŁOTY DYPLOM

- SM I st. Gdynia - ZŁOTY DYPLOM

- PSM I st. Lębork -ZŁOTY DYPLOM

- PSM I st. Kartuzy - SREBRNY DYPLOM oraz NAGRODA SPECJALNA za     

  najlepsze wykonanie utworu w języku kaszubskim

- SM I st. Gdańsk-Wrzeszcz - SREBRNY DYPLOM

- PSM I st. Gdańsk-Orunia - BRĄZOWY DYPLOM

- PSM I st. Malbork - BRĄZOWY DYPLOM

 

 


 

XIII POMORSKIE SPOTKANIA CHÓRÓW

SZKÓŁ MUZYCZNYCH

 

23 maja 2018 r.

 

Regulamin

 1. Organizatorem XIII Pomorskich Spotkań Chórów Szkół Muzycznych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kartuzach oraz Akademia Muzyczna w Gdańsku, we współpracy ze Stowarzyszeniem Musica Cartusiana przy Państwowej Szkole Muzycznej w Kartuzach.

 1. Spotkania mają charakter konkursu.

 2. Konkurs odbędzie się 23 maja 2018 r. (środa) w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku.

 3. W konkursie mogą brać udział chóry szkół muzycznych I st., ogólnokształcących szkół muzycznych stopnia podstawowego oraz prywatnych i społecznych szkół muzycznych I st.

 4. Celem XIII Pomorskich Spotkań Chórów Szkół Muzycznych jest:

 • propagowanie śpiewu chóralnego wśród dzieci i młodzieży

 • podnoszenie poziomu wykonawczego chórów szkół muzycznych

 • wymiana doświadczeń między dyrygentami

 • integracja uczniów szkół muzycznych z regionu pomorskiego

 • doskonalenie pracy dyrygentów na konsultacjach metodycznych

 • promowanie kultury i muzyki kaszubskiej

 1. Podczas XIII Pomorskich Spotkań Chórów Szkół Muzycznych zespoły chóralne zaprezentują dowolny program muzyki chóralnej (min. 3 utwory) trwający od 10 do 15 minut.

 2. Nie dopuszcza się akompaniamentu z nagrań audio.

 3. Chóry w ramach programu mogą przygotować dowolny utwór w języku kaszubskim, który będzie oceniany w osobnej punktacji. Najlepsze wykonanie zostanie wyróżnione nagrodą specjalną.

 4. Jury powołuje organizator spośród pracowników naukowych Akademii Muzycznej w Gdańsku.

 5. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

 6. Organizator przewiduje nagrody dla najlepszych chórów.

 7. Wszystkie zespoły chóralne uczestniczące w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 8. Zgłoszenie do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji występu zespołu chóralnego podczas konkursu dowolną techniką zapisu oraz jego rozpowszechnianie przez PSM I st. w Kartuzach.

 9. Wpisowe w wysokości 80 zł od szkoły proszę wpłacić na konto Stowarzyszenia Musica Cartusiana przy Państwowej Szkole Muzycznej w Kartuzach Bank BGŻ BNP PARIBAS numer rachunku: 94160014621838635430000001 z dopiskiem „Wpisowe na XIII Pomorskie Spotkania Chórów”Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie na kartach zgłoszeniowych oraz potwierdzenie wpłaty wpisowego należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 23.04.2018 roku na adres e-mail: psm.kartuzy@wp.pl

 2. Szczegółowy program konkursu (w tym kolejność występów zespołów chóralnych oraz dokładne ramy czasowe) zostanie przesłany zainteresowanym szkołom do 30.04.2018 r.

 

 


Download
Regulamin i karta zgłoszenia
XIII Pomorskie Spotkania Chórów.pdf
Adobe Acrobat Document 221.5 KB