Skład Rady Rodziców 

Przewodniczący                     - Katarzyna Gmurek

Z-ca przewodniczącego        - Anna Wolska

Sekretarz                                 - Sylwia Groszek

Członkowie:                           - Barbara Romanowicz

                                                  - Mirosław Myszk

                                                  - Barbara Galińska

                                                  - Marzena Krawczyńska