Skład Rady Rodziców 

Przewodniczący                   - Katarzyna Gmurek

 

Z-ca przewodniczącego        - Anna Wolska

 

Sekretarz                                 - Sylwia Groszek