Skład Rady Rodziców 

Przewodniczący                   - Katarzyna Gmurek

 

Z-ca przewodniczącego        - Maciej Smoliński

 

Sekretarz                            - Anna Wolska