LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY NA ROK 2017/2018

 

Cykl 6-letni

 1. Bartosik Maja – flet

 2. Brzeska Olga – flet

 3. Drewa Szymon – trąbka

 4. Głodowska Pola – fortepian

 5. Groszek Sonia – fortepian

 6. Gruchała Felicja – gitara

 7. Kałużna Zuzanna – skrzypce

 8. Kirko Maria - klarnet

 9. Kotlewski Jan – skrzypce

 10. Krawczyński Bartosz – fortepian

 11. Leyk Mikołaj – akordeon

 12. Smól Anna – fortepian

 13. Szuman Zofia – fortepian

 14. Węsierska Oliwia – fortepian

 15. Wolski Bartłomiej – trąbka

 16. Zwara Natalia – skrzypce

 

 

 

Cykl 4-letni

 

 1. Brylowska Marta – fortepian

 2. Cybulska Roksana – gitara

 3. Cybulski Seweryn – akordeon

 4. Czoska Nikola – gitara

 5. Dąbrowska Rozalia – klarnet

 6. Formella Aleksandra – klarnet

 7. Górlikowska Paulina – gitara

 8. Grajkowski Maciej – fortepian

 9. Korczyńska Weronika – gitara

 10. Labuda Nikodem – akordeon

 11. Miloch Aniela – klarnet

 12. Myszk Maciej – trąbka

 13. Pluto-Prondzinska Luiza – flet

 14. Romanowicz Mikołaj – gitara

 15. Roszkowski Jakub – perkusja

 16. Skorowska Wiktoria – flet


 

Zapisy na rok szkolny 2017/2018 odbyły się w terminie:

od 1 marca do 15 maja 2017 roku.

 

 

  

Badanie przydatności kandydatów do szkoły odbędzie się 29 maja 2017r.

o godz. 9.30

 

 

Dla kandydatów przeprowadza się badanie przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Rodzice (prawni opiekunowie) składają wniosek o przyjęcie do szkoły oraz jedno zdjęcie - w terminie od  1 marca 2017 r. do 15 maja 2017 r. Wzór wniosku (kwestionariusz kandydata) można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły z zakładki - Do pobrania -

 

 

Dla kandydatów do szkoły odbyły się 22 maja 2017r. bezpłatne lekcje przygotowawcze.

I gr. godz. 14.00 - kandydaci do lat 10

II gr. godz. 14.45 - kandydaci powyżej lat 10

  

 

O przyjęcie do:

 

- klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat;

 

- klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

 

W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat – do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

 

Zajęcia w szkole są bezpłatne. Rodzice wspomagają szkołę poprzez wpłatę dobrowolnej darowizny na rzecz szkoły.

 

Nauka w cyklu 6-letnim (pierwszy rok nauki) – 2 razy w tygodniu po 30 min. – instrument główny (zajęcia indywidualne); rytmika – 1 raz w tygodniu  45 min. (zajęcia zbiorowe), kształcenie słuchu 2 razy w tygodniu po 45 min. (zajęcia zbiorowe).

 

Nauka w cyklu 4- letnim (pierwszy rok nauki) – 2 razy w tygodniu po 45 min. – instrument główny (zajęcia indywidualne);  kształcenia słuchu - 2 razy w tygodniu po 45 min.(zajęcia zbiorowe);

 

W późniejszych latach dochodzi chór lub orkiestra, zajęcia indywidualne, zespół instrumentalny,  audycje muzyczne, zajęcia z akompaniatorem.

 

Szkoła kształci na następujących instrumentach: fortepianie, gitarze, akordeonie, skrzypcach, altówce, trąbce, sakshornie tenorowym, klarnecie, perkusji, flecie.

 

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

 

Kandydat musi liczyć się z koniecznością uczęszczania na zajęcia 3 lub 4 razy w tygodniu.

 

W szkole odbywają się koncerty, na których występują uczniowie, nauczyciele i zaproszeni muzycy.

 

Najzdolniejsi uczniowie biorą udział w konkursach.

 

Szkoła organizuje co roku wyjazd do opery, filharmonii lub teatru muzycznego.