Lista kandydatów zakwalifikowanych (powyżej 13 punktów z badania przydatności w skali 25 punktowej) do przyjęcia do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kartuzach na rok szkolny 2018/2019

UWAGA

To nie jest lista kandydatów przyjętych

(lista osób przyjętych do szkoły zostanie podana do publicznej wiadomości pod koniec czerwca - po otrzymaniu akceptacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację godzin ponadwymiarowych)

 

 

 1. Barzowski Dariusz

 2. Beyer Alicja

 3. Bladowska Aneta

 4. Bladowska Marta

 5. Bobkowski Kacper

 6. Borchardt Agata

 7. Borchardt Zofia

 8. Bożejewicz Antoni

 9. Bulczak Amelia

 10. Byczkowska Weronika

 11. Czepli Apolonia

 12. Drozdowska Vanessa

 13. Droździk Katarzyna

 14. Duda Anna

 15. Formela Antonina

 16. Głowniak Kinga

 17. Grota Maja

 18. Gzella Dawid

 19. Hewelt Laura

 20. Jankowska Paulina

 21. Kacprzak Mikołaj

 22. Kalkowska Kornelia

 23. Kałużny Maksymilian

 24. Klinkosz Dawid

 25. Klińska Laura

 26. Konkel Marta

 27. Kostuch Pola

 28. Labuda Kinga

 29. Lejk Zofia

 30. Leyk Hubert

 31. Lica Kornelia

 32. Lica Maciej

 33. Malek Roksana

 34. Markowska Anastazja

 35. Markowska Antonina

 36. Marszk Alicja

 37. Melibruda Marta

 38. Melibruda Natalia

 39. Mielewczyk Nadia

 40. Okuniewska Oliwia

 41. Piasecka Agnieszka

 42. Plichta Antonina

 43. Pruszyński Bartłomiej

 44. Puzdrowska Roksana

 45. Rzeszewicz Dominika

 46. Sikora Amelia

 47. Sikora Maria

 48. Skorowska Anna

 49. Skrok Ignacy

 50. Strzyżewska Blanka

 51. Szczygieł Dominik

 52. Szczypiorska Joanna

 53. Szulca Agata

 54. Szulca Karolina

 55. Tarańczuk Maria

 56. Tusk Monika

 57. Wentk Marceli

 58. Wentk Zuzanna

 59. Weremczuk Karol

 60. Wesołowski Adam

 61. Węsierski Jakub

 62. Wolska Liliana

 63. Zarzycka Zofia


 

Zapisy na rok szkolny 2018/2019 odbyły się w terminie:

od 1 marca do 15 maja 2018 roku.

 

 

  

Badanie przydatności kandydatów do szkoły odbędzie się 21 maja 2018r.

od godz. 9.00

 

 

Dla kandydatów przeprowadza się badanie przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Rodzice (prawni opiekunowie) składają wniosek o przyjęcie do szkoły oraz jedno zdjęcie - w terminie od  1 marca 2018 r. do 15 maja 2018 r. Wzór wniosku (kwestionariusz kandydata) można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły z zakładki - Do pobrania -

 

 

Dla kandydatów do szkoły odbędą się 17 maja 2018r. bezpłatne lekcje przygotowawcze.

I gr. godz. 14.00 - kandydaci do lat 10

II gr. godz. 14.45 - kandydaci powyżej lat 10

  

 

O przyjęcie do:

 

- klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat;

 

- klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

 

W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat – do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

 

Zajęcia w szkole są bezpłatne. Rodzice wspomagają szkołę poprzez wpłatę dobrowolnej darowizny na rzecz szkoły.

 

Nauka w cyklu 6-letnim (pierwszy rok nauki) – 2 razy w tygodniu po 30 min. – instrument główny (zajęcia indywidualne); rytmika – 1 raz w tygodniu  45 min. (zajęcia zbiorowe), kształcenie słuchu 2 razy w tygodniu po 45 min. (zajęcia zbiorowe).

 

Nauka w cyklu 4- letnim (pierwszy rok nauki) – 2 razy w tygodniu po 45 min. – instrument główny (zajęcia indywidualne);  kształcenia słuchu - 2 razy w tygodniu po 45 min.(zajęcia zbiorowe);

 

W późniejszych latach dochodzi chór lub orkiestra, fortepian dodatkowy, zespół instrumentalny,  audycje muzyczne, zajęcia z akompaniatorem.

 

Szkoła kształci na następujących instrumentach: fortepianie, gitarze, akordeonie, skrzypcach, altówce, trąbce, sakshornie, perkusji, flecie.

 

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

 

Kandydat musi liczyć się z koniecznością uczęszczania na zajęcia 3 lub 4 razy w tygodniu.

 

W szkole odbywają się koncerty, na których występują uczniowie, nauczyciele i zaproszeni muzycy.

 

Najzdolniejsi uczniowie biorą udział w konkursach.

 

Szkoła organizuje co roku wyjazd do opery, filharmonii lub teatru muzycznego.