Zapisy na rok szkolny 2018/2019 odbędą się w terminie:

od 1 marca do 15 maja 2018 roku.

 

 

  

Badanie przydatności kandydatów do szkoły odbędzie się 21 maja 2018r.

od godz. 9.00

 

 

Dla kandydatów przeprowadza się badanie przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Rodzice (prawni opiekunowie) składają wniosek o przyjęcie do szkoły oraz jedno zdjęcie - w terminie od  1 marca 2018 r. do 15 maja 2018 r. Wzór wniosku (kwestionariusz kandydata) można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły z zakładki - Do pobrania -

 

 

Dla kandydatów do szkoły odbędą się 17 maja 2018r. bezpłatne lekcje przygotowawcze.

I gr. godz. 14.00 - kandydaci do lat 10

II gr. godz. 14.45 - kandydaci powyżej lat 10

  

 

O przyjęcie do:

 

- klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat;

 

- klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

 

W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat – do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

 

Zajęcia w szkole są bezpłatne. Rodzice wspomagają szkołę poprzez wpłatę dobrowolnej darowizny na rzecz szkoły.

 

Nauka w cyklu 6-letnim (pierwszy rok nauki) – 2 razy w tygodniu po 30 min. – instrument główny (zajęcia indywidualne); rytmika – 1 raz w tygodniu  45 min. (zajęcia zbiorowe), kształcenie słuchu 2 razy w tygodniu po 45 min. (zajęcia zbiorowe).

 

Nauka w cyklu 4- letnim (pierwszy rok nauki) – 2 razy w tygodniu po 45 min. – instrument główny (zajęcia indywidualne);  kształcenia słuchu - 2 razy w tygodniu po 45 min.(zajęcia zbiorowe);

 

W późniejszych latach dochodzi chór lub orkiestra, fortepian dodatkowy, zespół instrumentalny,  audycje muzyczne, zajęcia z akompaniatorem.

 

Szkoła kształci na następujących instrumentach: fortepianie, gitarze, akordeonie, skrzypcach, altówce, trąbce, sakshornie, klarnecie, perkusji, flecie.

 

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

 

Kandydat musi liczyć się z koniecznością uczęszczania na zajęcia 3 lub 4 razy w tygodniu.

 

W szkole odbywają się koncerty, na których występują uczniowie, nauczyciele i zaproszeni muzycy.

 

Najzdolniejsi uczniowie biorą udział w konkursach.

 

Szkoła organizuje co roku wyjazd do opery, filharmonii lub teatru muzycznego.