Lista osób przyjętych do pierwszej klasy Państwowej Szkoły Muzycznej w Kartuzach na rok szkolny 2018/2019

 

Gitara - cykl sześcioletni:

1. Konkel Marta

2. Szulca Agata

 

Gitara – cykl czteroletni:

1. Klinkosz Dawid

2. Hewelt Laura

3. Plichta Antonina

4. Skrok Ignacy

5. Labuda Kinga

6. Sikora Amelia

 

Fortepian - cykl sześcioletni:

1. Droździk Katarzyna

2. Duda Anna

3. Kalkowska Kornelia

4. Klińska Laura

5. Piasecka Agnieszka

6. Szczygieł Dominik

7. Skorowska Anna

 

Fortepian - cykl czteroletni:

1. Byczkowska Weronika

2. Gzella Dawid

3. Okuniewska Oliwia

4. Melibruda Natalia

 

Flet – cykl czteroletni:

1. Bladowska Marta

2. Drozdowska Vanessa

 

Trąbka - cykl sześcioletni:

1. Wesołowski Adam

2. Węsierski Jakub

 

Trąbka – cykl czteroletni:

1. Barzowski Dariusz

 

Skrzypce - cykl sześcioletni:

1. Formela Antonina

2. Marszk Alicja

 

Altówka – cykl czteroletni:

1. Lica Kornelia

2. Melibruda Marta

 

Akordeon - cykl sześcioletni:

1. Lica Maciej

 

Perkusja – cykl czteroletni:

1. Pruszyński Bartłomiej

 

Klarnet – cykl sześcioletni:

1. Bulczak Amelia


 

Zapisy na rok szkolny 2018/2019 odbyły się w terminie:

od 1 marca do 15 maja 2018 roku.

 

 

  

Badanie przydatności kandydatów do szkoły odbyło się 21 maja 2018r.

 

 

Dla kandydatów przeprowadza się badanie przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Rodzice (prawni opiekunowie) składają wniosek o przyjęcie do szkoły oraz jedno zdjęcie - w terminie od  1 marca 2018 r. do 15 maja 2018 r. Wzór wniosku (kwestionariusz kandydata) można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły z zakładki - Do pobrania -

 

 

Dla kandydatów do szkoły odbyły się 17 maja 2018r. bezpłatne lekcje przygotowawcze.

I gr. godz. 14.00 - kandydaci do lat 10

II gr. godz. 14.45 - kandydaci powyżej lat 10

  

 

O przyjęcie do:

 

- klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat;

 

- klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

 

W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat – do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

 

Zajęcia w szkole są bezpłatne. Rodzice wspomagają szkołę poprzez wpłatę dobrowolnej darowizny na rzecz szkoły.

 

Nauka w cyklu 6-letnim (pierwszy rok nauki) – 2 razy w tygodniu po 30 min. – instrument główny (zajęcia indywidualne); rytmika – 1 raz w tygodniu  45 min. (zajęcia zbiorowe), kształcenie słuchu 2 razy w tygodniu po 45 min. (zajęcia zbiorowe).

 

Nauka w cyklu 4- letnim (pierwszy rok nauki) – 2 razy w tygodniu po 45 min. – instrument główny (zajęcia indywidualne);  kształcenia słuchu - 2 razy w tygodniu po 45 min.(zajęcia zbiorowe);

 

W późniejszych latach dochodzi chór lub orkiestra, fortepian dodatkowy, zespół instrumentalny,  audycje muzyczne, zajęcia z akompaniatorem.

 

Szkoła kształci na następujących instrumentach: fortepianie, gitarze, akordeonie, skrzypcach, altówce, trąbce, sakshornie, perkusji, flecie.

 

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

 

Kandydat musi liczyć się z koniecznością uczęszczania na zajęcia 3 lub 4 razy w tygodniu.

 

W szkole odbywają się koncerty, na których występują uczniowie, nauczyciele i zaproszeni muzycy.

 

Najzdolniejsi uczniowie biorą udział w konkursach.

 

Szkoła organizuje co roku wyjazd do opery, filharmonii lub teatru muzycznego.