Skład Samorządu Uczniowskiego


Przewodnicząca                - Nicola Walaszkowska

 

Zastępca                              - Zuzanna Biczkowska